Taxatie-aanvragen.nl:

Bij ons is het taxatietarief echt all-in!

Taxatie aanvragen
NWWI
Vastgoed Cert
SCVM
NHG

Goedkoop taxatierapport voor heel Nederland

Vast laag taxatietarief voor woningen in heel Nederland inclusief ALLE bijkomende kosten. Wij hebben reeds 9.884 mensen geholpen!

Het taxatietarief voor uw woning bedraagt € 398,- voor woningen tot €350.000,- en €438.- voor woningen tot €800.000,-. Indien het taxatierapport benodigd is in verband met oversluiten van de hypotheek, een overbruggingshypotheek of een verbouwing waarbij de waardevermeerdering door verbouwing 4% of meer bedraagt met een minimum van € 10.000,- wordt het tarief met € 50,- incl. BTW verhoogd. Dit in verband met de extra werkzaamheden die deze taxaties met zich meebrengen. Voor de provincies Utrecht en Drenthe geldt een toeslag van € 75,- incl. BTW.

Ons actietarief is inclusief alle bijkomende kosten,  zoals btw, validatiekosten, kadasterkosten, verschotten en legeskosten. Let op: bij andere aanbieders kunnen er verborgen bijkomende kosten zijn!

Na het versturen van het aanvraagformulier wordt u, behoudens bijzondere omstandigheden, binnen 1 werkdag gebeld voor het maken van een afspraak. Tevens ontvangt u doorgaans binnen 2 werkdagen na taxatie, maar meestal sneller, het taxatierapport. Ga naar het aanvraagformulier.

Privacy

Uw gegevens worden door Taxatie-aanvragen.nl vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. De gegevens worden niet doorgegeven aan anderen.

Uw voordelen bij Taxatie-aanvragen.nl:

Alleen gecertificeerde en geregistreerde taxateurs

Het taxatierapport wordt altijd opgemaakt door een erkend taxateur die is ingeschreven in één van de taxatieregisters (SCVM of VastgoedCert) en is aangesloten bij de taxatiekeurmerken NWWI en/of TVI. Bovendien is elke taxateur aangesloten bij een brancheorganisatie (NVM, VastgoedPro of VBO).

Alleen plaatselijk bekende en vertrouwde taxateurs

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van plaatselijk bekende taxateurs die vertrouwd zijn met de plaatselijke woningmarkt waarin de te taxeren woning zich bevindt. De taxateur taxeert binnen een straal van minder dan 20 km van zijn vestigingsplaats.

Taxateurs aangesloten bij NHG en NWWI/TVI-taxatie

Al onze taxateurs zijn aangesloten bij het NWWI en/of het TVI, waardoor wij u de garantie kunnen geven dat al onze taxatierapporten door alle geldverstrekkers en NHG (Nationale Hypotheek Garantie) zullen worden geaccepteerd. Lees alles over NHG en NWWI/TVI taxaties.

Taxatierapport opgesteld volgens de CHF-normen

Het taxatierapport wordt opgesteld conform het laatste model woningfinanciering. Dat wordt vastgesteld door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) in samenwerking met de brancheverenigingen NVM, VBO, en VastgoedPro. Wat zijn de CHF-normen? Alle informatie over de CHF-normen vindt u hier

Garantie op acceptatie taxatierapport volgens de eisen

Taxatie-aanvragen.nl geeft 100% garantie dat het taxatierapport voldoet aan de eisen van alle in Nederland actieve geldverstrekkers en dat het taxatierapport voldoet aan alle geldende normen voor taxaties.

Snelheid en service van uw taxatie-aanvraag

Na het versturen van het aanvraagformulier zal een van onze taxateurs contact opnemen om een afspraak te maken voor de taxatie van uw woning. Dit gebeurt behoudens bijzondere omstandigheden uiterlijk binnen één werkdag. Tevens ontvangt u doorgaans binnen twee werkdagen na taxatie, maar meestal sneller, het taxatierapport.

Wij brengen het taxatierapport digitaal uit. U en uw geldverstrekker ontvangen een digitaal getekend taxatierapport. Als uw geldverstrekker een papieren taxatierapport wenst, kunnen wij dit uiteraard verzorgen. Het totaalbedrag is het op onze site genoemde all-in tarief. De factuur moet binnen 14 dagen worden betaald, anders wordt € 25,- incl. BTW extra gerekend. Ga nu naar het aanvraagformulier.

Copyright 2018 Taxatie-aanvragen.nl | Alle rechten voorbehouden.